KreaPlan

arkitektkontor

Rådmansgatan 15

742 32 ÖSTHAMMAR

 

telefon: 0173-100 10

e-post: per@kreaplan.se

kontaktperson:

Per Andersson

 

Rådgivning 

 

Fysisk planering

- detaljplaner

- översiktsplaner

- planbesked

 

Byggnadsritningar

- idéer och skisser

- bygglovhandlingar

- bygghandlingar

- Nybyggnad

- Ombyggnad

- Tillbyggnad

 

Plan- och bygg-

Lagstiftning

 

Tidigare projekt

- bostäder

- fritidshus

- kontor

- restauranger

- hotell

- industri, lager

- m.m