www.kreaplan.se

kreaPlan arkitektkontor

c/o Per Andersson

Hagagatan 42

113 47  STOCKHOLM


telefon: 070-638 39 28

e-post: per@kreaplan.se

www.kreaplan.se

Rådgivning

  • kort konsultation utan kostnad

Fysiskplanering

  • detaljplaner
  • planbesked

Byggnadsritningar

  • idéer och skisser
  • bygglovshandlingar
  • bygghandlingar
  • nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad

Plan- och bygglagstiftning